Oprogramowanie dedykowane

Specjalistyczne aplikacje budowane indywidualnie, spełniające najwyższe wymogi jakościowe
Aplikacje tworzone na miarę, indywidualne zamówienia pod określone zastosowanie biznesowe

Tworzymy dedykowane rozwiązania informatyczne z odpowiednim doborem technologii. Tworzone przez nas aplikacje spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i wydajności, a przede wszystkim są skalowalne i budowane zgodnie z wymogami obowiązującymi na rynku

Streaming audio-video

Dobór najlepszych rozwiązań pod transmisje online, uwzględniające przepustowość, obciążenie serwerów i odbiór mediów przez użytkowników, jak również ich ewentualny zapis

Wieloplatformowe integracje systemów

Integracja oprogramowania na wielu platformach systemowych, jak i sprzętowych w zamkniętym ekosystemie zapewnia lepszą kontrolę nad zasobami

Dedykowane i wysokowydajne API

Tworzenie odpowiedniego API dla aplikacji ułatwia nie tylko ewentualny dostęp do danych z zewnątrz, ale i integrację z różnymi produktami zewnętrznymi, zapewniając tym samym dostęp nadzorowany

Rozwiązania BIG DATA

Operowanie i przetwarzanie dużymi zbiorami danych poprzez dokonywanie odpowiedniej optymalizacji, doboru narzędzi używając do tego różnych form składowania materiałów końcowych

Systemy statystyczno – analityczne

Rozbudowane oprogramowanie analizujące każdy zaprogramowany aspekt śledzenia wyznaczonego zadania, budując przy tym przejrzysty raport dokładnie opisujący zlecone zadanie

Crawler’y oraz parsery treści

Autorskie roboty indeksujące treści, analizujące i uczące się poruszania po wyznaczonym obszarze działania

Adres email
biuro@nikiu.com
Wsparcie i serwis
pomoc techniczna 24/7
Kontakt bezpośredni
515 714 116
Nikiu © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.