Integracja i API

Separacja danych, spójne zarządzanie, kontrola dostępu
Każde wprowadzenie nowych rozwiązań w firmie wymaga wymiany informacji

Wykonujemy integrację pomiędzy systemami, łączymy aplikacje offline z siecią, piszemy lub wykorzystujemy API i transferujemy dane. Dzięki naszej pomocy integracja będzie płynna i bezpieczna

Integracja z dowolnym systemem

Zintegrujemy projekt z dowolnie wybranym zewnętrznym systemem

Stworzenie API

Udostępnianie funkcji do wykorzystania w zewnętrznym oprogramowaniu

Jedno API – wiele języków

Uniwersalne API do wykorzystania w wielu językach oprogramowania

Jedyne czego potrzebujesz do integracji systemu

Ogranicza Cię tylko wyobraźnia. Resztą zajmiemy się my

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez pełne szyfrowanie danych wychodzących certyfikatem SSL

Dokumentacja

Szczegółowa dokumentacja techniczna API, opisująca pełną listę wykorzystywanych funkcji

Dowolny sposób zwracania danych

Nieograniczone możliwości wyboru w jakim maja być prezentowane dane np. JSON

Adres email
biuro@nikiu.com
Wsparcie i serwis
pomoc techniczna 24/7
Kontakt bezpośredni
515 714 116